ES Projektai

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Asmens apsaugos priemonių adaptyvaus dezinfekavimo ultravioletiniais (UV) spinduliais sistemos sukūrimas“

UAB „Šviesos gamyba” turi sukaupusi skirtingų specialistų komandą dirbančių su LED šviestuvų technologijomis. Įmonė glaudžiai bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis (Vilniaus universitetas, Kauno Technologijos universitetas ir kt.), siekdama sukurti ir rinkai pasiūlyti MTEP rezultatų pagrindu suprojektuotus produktus.

Šiame projekte bus pasitelkiama UVC LED technologija, kuri nenusileidžia nei energetinėmis, nei greitaveikos, nei kaukės pralaidumo pokyčio po dezinfekavimo charakteristikomis. Šiame projekte bus ypač kreipiamas dėmesys į techninius sprendimus, kurie adaptyviai kompensuos senėjimo efektą pateikdami reikalingą šviesos intensyvumo srautą.

UAB „Šviesos gamyba“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“, projekto numeris Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0047. Priemonės tikslas – skatinti MTEP veiklų projektus, susijusius su COVID-19.

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendinamo projekto tikslas – sukurti asmens apsaugos priemonių adaptyvaus dezinfekavimo ultravioletiniais (UV) spinduliais prototipinę sistemą ir ją eksperimentiškai ant skirtingų paviršių ir medžiagų validuoti maketinį veikimo būdą su oligonukleotidais artimais SARS-CoV-2 (sukeliančio COVID-19) viruso pasirinktoms genomo sekoms.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 931.721,42 Eur investicijų suma. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių. Projektas vykdomas su partneriu.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Asmens apsaugos priemonių adaptyvaus dezinfekavimo ultravioletiniais (UV) spinduliais sistemos sukūrimas“

UAB „Šviesos gamyba” turi sukaupusi skirtingų specialistų komandą dirbančių su LED šviestuvų technologijomis. Įmonė glaudžiai bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis (Vilniaus universitetas, Kauno Technologijos universitetas ir kt.), siekdama sukurti ir rinkai pasiūlyti MTEP rezultatų pagrindu suprojektuotus produktus.

Šiame projekte bus pasitelkiama UVC LED technologija, kuri nenusileidžia nei energetinėmis, nei greitaveikos, nei kaukės pralaidumo pokyčio po dezinfekavimo charakteristikomis. Šiame projekte bus ypač kreipiamas dėmesys į techninius sprendimus, kurie adaptyviai kompensuos senėjimo efektą pateikdami reikalingą šviesos intensyvumo srautą.

UAB „Šviesos gamyba“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“, projekto numeris Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0047. Priemonės tikslas – skatinti MTEP veiklų projektus, susijusius su COVID-19.

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendinamo projekto tikslas – sukurti asmens apsaugos priemonių adaptyvaus dezinfekavimo ultravioletiniais (UV) spinduliais prototipinę sistemą ir ją eksperimentiškai ant skirtingų paviršių ir medžiagų validuoti maketinį veikimo būdą su oligonukleotidais artimais SARS-CoV-2 (sukeliančio COVID-19) viruso pasirinktoms genomo sekoms.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 931.721,42 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių. Projektas vykdomas su partneriu.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.

Skambinti